Den centrale forskel mellem aktiveringsenergi og tærsklenergi er, at aktiveringsenergien beskriver den potentielle energiforskel mellem reaktanterne og det aktiverede kompleks, mens tærsklenergien beskriver den energi, som reaktanter kræver for at kollidere med hinanden med succes for at danne det aktiverede kompleks.

Energi er evnen til at arbejde. Hvis der er tilstrækkelig energi, kan vi bruge den energi til at udføre noget arbejde, vi ønsker; inden for kemi kan dette arbejde enten være en kemisk reaktion eller en nuklear reaktion. aktiveringsenergi og tærsklenergi er to udtryk, som vi bruger i kemi til at definere to forskellige former for energi.

INDHOLD

1. Oversigt og nøgleforskel 2. Hvad er aktiveringsenergi 3. Hvad er tærsklenergi 4. Sammenligning side ved side - Aktiveringsenergi kontra tærsklenergi i tabelform 5. Oversigt

Hvad er aktiveringsenergi?

Aktiveringsenergi er en form for energi, som vi har brug for for at aktivere en kemisk eller nuklear reaktion eller enhver anden reaktion. De fleste af tiderne måler vi denne energiform i enheden kilojoules pr. Mol (kJ / mol). Denne form for energi er den potentielle energibarriere, der undgår, at en kemisk reaktion skrider frem. Dette betyder, at det forhindrer, at reaktanterne omdannes til produkterne. For at få en kemisk reaktion i et termodynamisk system bør systemet desuden nå en høj temperatur, der er tilstrækkelig til at give reaktanterne en energi, der enten er lig eller større end aktiveringsenergibarrieren.

Hvis systemet får nok energi, øges reaktionshastigheden. I nogle tilfælde falder reaktionshastigheden, når vi øger temperaturen. Dette skyldes den negative aktiveringsenergi. Vi kan beregne reaktionshastigheden og aktiveringsenergien ved hjælp af Arrhenius-ligningen. Det er som følger:

K = Ja-Ea / (RT)

Hvor k er reaktionshastighedskoefficienten, er A frekvensfaktoren for reaktionen, R er den universelle gaskonstant og T er den absolutte temperatur. Så er Ea aktiveringsenergien.

Derudover er katalysatorer stoffer, der kan sænke aktiveringsenergibarrieren til en reaktion. det gør det ved at ændre reaktionens overgangstilstand. Endvidere spiser reaktionen ikke katalysatoren, mens reaktionen fortsættes.

Hvad er tærskel energi?

Tærsklenergien er den minimale energi, et par partikler skal have for at kunne gennemgå en vellykket kollision. Dette udtryk er meget nyttigt i partikelfysik snarere end i kemi. Her taler vi om partikernes kinetiske energi. Denne kollision af partikler danner det aktiverede kompleks (mellemprodukt) af en reaktion. Derfor er tærsklenergien lig med summen af ​​kinetisk energi og aktiveringsenergi. Derfor er denne form for energi altid enten lig med eller større end aktiveringsenergien.

Hvad er forskellen mellem aktiveringsenergi og tærsklenergi?

Aktiveringsenergi er en form for energi, som vi har brug for for at aktivere en kemisk eller nuklear reaktion eller enhver anden reaktion. Den beskriver den potentielle energiforskel mellem reaktanterne og det aktiverede kompleks. Desuden er dens værdi altid enten lig med eller lavere end tærsklenergien i det samme termodynamiske system. Tærsklenergien er på den anden side den minimale energi, et par partikler skal have for at gennemgå en vellykket kollision. Den beskriver den energi, som reaktanter kræver for at kollidere med hinanden med succes for at danne det aktiverede kompleks. Derudover er værdien af ​​denne energi altid lig med eller større end aktiveringsenergien i det samme termodynamiske system. Nedenstående infografik viser forskellen mellem aktiveringsenergi og tærsklenergi i tabelform.

Forskel mellem aktiveringsenergi og tærsklenergi i tabelform

Sammendrag - Aktiveringsenergi kontra tærsklenergi

Vi kan definere både tærsklenergi og aktiveringsenergi for et termodynamisk system. Den centrale forskel mellem aktiveringsenergi og tærsklenergi er, at aktiveringsenergien beskriver den potentielle energiforskel mellem reaktanterne og det aktiverede kompleks, mens tærsklenergien beskriver den energi, som reaktanter kræver for at kollidere med hinanden med succes for at danne det aktiverede kompleks.

Reference:

1. "Aktiveringsenergi." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 27. juli 2018. Tilgængelig her 2. “Threshold Energy.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 9. august 2018. Tilgængelig her

Billede høflighed:

1. ”Aktiveringsenergi” (Public Domain) via Commons Wikimedia